Startnummers

Afhalen startnummers

Alle ingeschreven deelnemers ontvangen ongeveer 10 dagen voor het evenement een startbewijs per e-mail. Zij kunnen met dit startbewijs op twee dagen hun startnummer komen ophalen:

  • Zaterdag 30 oktober 2021 van 19.00 tot 24.00 uur bij de startlocatie.
  • Woensdag 27 oktober 2021 (details nader te bepalen).

Overdragen startnummer

Mocht je onverhoopt niet mee kunnen doen, dan kun je je startnummer overdragen aan een andere loper. Op onze Facebook pagina kunnen vragers en aanbieders elkaar vinden.

Zolang de inschrijving nog niet gesloten is (tot en met 8 oktober) kunnen deelnemers zelf de inschrijfgegevens wijzigen en daarmee het startnummer op een andere naam stellen. De bevestigingsmail, die deelnemers ontvangen direct na de inschrijving, bevat een link naar de wijzigingspagina.

De procedure voor het overdragen na sluiting van de inschrijving (na 8 oktober) is als volgt:

  • Alle ingeschreven lopers ontvangen ongeveer 10 dagen voor de wedstrijddag een email met het startbewijs. Stuur dit startbewijs door naar de nieuwe loper, of, als het startnummer al is opgehaald, geef je het fysieke startnummer aan de nieuwe loper.
  • De eerst ingeschreven loper geeft ook zijn postcode en geboortedatum door aan de nieuwe loper (deze gegevens zijn nodig om fraude bij het overschrijven te voorkomen).
  • De nieuwe loper moet met alle ontvangen gegevens het startnummer op zijn naam overschrijven. Hiervoor wordt op 20 oktober op deze pagina een formulier gepubliceerd. Het overschrijven moet wel vrijdag 29 oktober om 12 uur ‘s avonds gebeurd zijn.
  • Nu wordt de nieuwe deelnemer met zijn eigen naam en in de goede leeftijdscategorie opgenomen in de uitslag.

Daarnaast bestaat op de wedstrijddag nog de mogelijkheid om het startnummer over te dragen. Dit kan vanaf 19 uur bij het wedstrijdsecretariaat.

Tijdregistratie d.m.v chip op het startnummer

Ook dit jaar maakt de Klaas Vaak Droomtijdloop weer gebruik van digitale tijdregistratie. De exacte tijd wordt voor iedere loper geregistreerd door middel van een op het startnummer aangebrachte chip. 

Let op: De op het startnummer aangebrachte chip mag, voor een goede tijdregistratie tijdens de loop, niet van het startnummer worden verwijderd.